Office Assistant/Asystent/ka biura

5 000,00 zł

umowa o pracę


Kompleksowa obsługa centrali telefonicznej i udzielanie informacji;
Przyjmowanie, rejestrowanie, przekierowanie interesantów;
Współpraca z Dyrektorem Oddziału i innymi działami w firmie;
Zarządzanie salami konferencyjnymi i prowadzenie terminarza spotkań;
Utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu recepcji, sal konferencyjnych i kuchni;
Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
Dbanie o sprawny i prawidłowy obieg dokumentów, współpraca z wewnętrznymi działami firmy;
Organizacja i koordynacja wewnętrznych eventów dla oddziału.


Wymagania

Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego - warunek konieczny;

Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;

Komunikatywność i umiejętność budowania relacji;

Dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;

Rzetelność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;

Wysoki poziom kultury osobistej;

Chęć do działania i zaangażowanie w pracę;

Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel, Word, PowerPoint).


Oferujemy

Umowę o pracę;

Pracę w stabilnej firmie z przyjazną atmosferą pracy;

Elastyczne godziny pracy;

Dużą różnorodność zadań oraz realne możliwości rozwoju;

Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie zdrowotne;

Dodatkowe świadczenia socjalne.


Klauzule informacyjne

1. Tożsamość podmiotu odpowiedzialnego

Pula talentów firmy GOLDBECK („GOLDBECK-Talentpool”) jest zarządzana przez firmę GOLDBECK GmbH,

Ummelner Str. 4-6, 33649 Bielefeld, Niemcy, również na rzecz pozostałych spółek grupy GOLDBECK.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem

Ochrony Danych Osobowych pod adresem datenschutzbeauftragter@goldbeck.de GOLDBECK GmbH,

Datenschutzbeauftragter, Ummelner Str. 4-6, 33649 Bielefeld, Niemcy, który jest do Pana(-i)

dyspozycji.

2. Cel przetwarzania danych

Wszelkie dane są wykorzystywane przez firmę GOLDBECK GmbH lub spółki zależne firmy GOLDBECK w celu

rozpatrywania wniosków lub obsadzania wolnych stanowisk w firmie GOLDBECK.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Pana(-i) dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG

(niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu). Jeśli przetwarzanie danych wymaga zgody

(np. przechowywanie w naszej puli talentów), zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO w związku

z § 26 ust. 2 BDSG (niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu) przepis dot. zezwolenia

na podstawie ustawy o ochronie danych. Jeśli przetwarzanie Pana(-i) danych odbywa się na podstawie zgody,

ma Pan(i) prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Firma GOLDBECK

zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy lub

osób trzecich. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 26 ust. 1 zdanie 2 BDSG

(niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu).

4. Zakres przetwarzania danych

W ramach procesu rekrutacji przetwarzane będą obowiązkowo podane przez Pana(-ią) następujące dane: tytuł,

imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, język użytkownika.

Aplikuj

Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 270

nr ogłoszenia: 2680